Skip to the article content

Tiếng Việt (Vietnamese)


Australia's new broadband access network

Mạng nbn™ là mạng điện thoại thường và Internet mới của Úc, thú vị và tân tiến hơn. Mạng này hiện được triển khai trên toàn nước Úc và được thiết kế để giúp mọi người truy cập internet tốc độ nhanh bất kể quý vị cư ngụ ở đâu.*

nbn co limited (nbn) là công ty quốc doanh, là đội ngũ nhân viên phụ trách công tác triển khai mạng nbn™. Chúng tôi chịu trách nhiệm bán sỉ các dịch vụ cho công ty điện thoại và dịch vụ Internet mà quý vị sử dụng hàng ngày. Trong cương vị công ty bán sỉ, chúng tôi không thể bán thẳng cho dân chúng. Như vậy nếu muốn chuyển dịch vụ của mình sang mạng nbn™, quý vị phải tiếp xúc với công ty điện thoại hoặc dịch vụ Internet quý vị thích và chọn thuê bao phù hợp với nhu cầu của mình.
Phiên dịch hoặc thông dịch

Nếu cần thông tin bản dịch, xin quý vị gọi cho dịch vụ phiên thông dịch (TIS Toàn quốc) qua số 131 450 và nhờ họ chuyển quý vị đến trung tâm tiếp xúc của nbn™ qua số 1800 687 626.Chuyển sang mạng nbn™ bằng cách nào

Quý vị có thể tìm hiểu để biết khi nào trong khu vực của mình có nbn tại
kiểm tra địa chỉ của quý vị hoặc liên lạc với chúng tôi qua trung gian dịch vụ thông phiên dịch toàn quốc.

Quý vị sẽ cũng nhận được bức thư thông báo cho quý vị biết là quý vị có thể kết nối với mạng nbn™ khi địa chỉ quý vị có thể nối với mạng này.

Một khi địa chỉ nhà hay doanh nghiệp quý vị có thể nối với mạng nbn™, quý vị phải liên lạc với công ty điện thoại hoặc dịch vụ Internet quý vị thích. Họ sẽ giúp quý vị:

  • Chọn thuê bao phù hợp với nhu cầu của quý vị
  • Sắp xếp để gắn lắp Thiết bị được Cung cấp nbn™
  • Trợ giúp quý vị sau khi quý vị nối với mạng nbn™
Bộ phận báo động y tế, bộ phận báo động hỏa hoạn hay điện thoại cấp cứu trong thang máy

Nếu quý vị có thiết bị an toàn sinh tử như bộ phận báo động y tế, bộ phận báo động hỏa hoạn hay điện thoại cấp cứu trong thang máy cần phải tiếp tục sử dụng được khi bị cúp điện, chúng tôi khuyên quý vị nên chuẩn bị sẵn cách thức liên lạc khác chẳng hạn như điện thoại di động pin đã sạc đầy để dự phòng. Điều rất quan trọng là quý vị tiếp xúc với công ty cung cấp dịch vụ ngay hôm nay để hỏi xem liệu các thiết bị quý vị hiện có sẽ tiếp tục sử dụng được khi bị cúp điện hay không – quý vị cũng có thể kiểm tra điều này tại hướng dẫn về thiết bị tương thích của chúng tôi.

Liên lạc trong trường hợp cấp cứu

Trong trường hợp cấp cứu khi cần gọi xe cứu thương, cảnh sát hoặc đội cứu hỏa, quý vị luôn luôn gọi 000. Nhân viên trợ giúp trường hợp cấp cứu sẽ gọi cho TIS Toàn quốc và nối đường dây quý vị với thông dịch viên qua đường dây ưu tiên 24/24.


Useful downloads
* Trải nghiệm của quý vị, kể cả tốc độ thực tế khi sử dụng mạng nbn™ phụ thuộc vào công nghệ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ đến nhà quý vị và một số yếu tố nằm ngoài vòng kiểm soát của chúng tôi (như chất lượng thiết bị, phần mềm, tín hiệu nhận được, các thuê bao băng rộng và cách thức công ty cung cấp dịch vụ của quý vị thiết kế mạng của họ).Learn about your nbn connection status and more